Delegationsordning

Regler för delegation

Här hittar du de dokument som rör besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde.

Rutiner för beredning av avtal/överenskommelser

2010-07-01 och 2011-02-03 fattade rektor beslut om rutiner för avtalsarbete vid Stockholms universitet. Fakultetskanslierna ska bereda avtalsärenden.

Kontakt

Kanslichef
Felicia Markus
Telefon: 08-16 29 00
E-post: Felicia Markus

Controller 
Emma Geira
Telefon: 08-16 66 53
E-post: controller@hum.su.se

För rutiner av beredning av avtal
avtal@humfak.su.se