Samarbeten och partnerskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Om oss
  5. Samarbeten och partnerskap

Samarbeten & partnerskap

Humanistiska fakultetens samlade aktiviteter i fråga om samverkan är mycket omfattande. Våra lärare och forskare arbetar på många olika sätt med samverkan med det omgivande samhället (föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media m.m.). Här presenterar vi några av fakultetens pågående samverkansprojekt.

Anordna kurser med fältstudier vid Medelhavet via USI

Vill du anordna en tvärvetenskaplig kurs med fältstudier vid Medelhavet? Humanvetenskapliga området erbjuder stöd för att utveckla kurser inom det nationella samarbetet Universitet och Svenska Institut i samverkan för internationalisering (USI).

Accelerator får konst att möta vetenskap

Stockholms universitet och Magasin III gör en gemensam satsning. I tidigare Manne Siegbahn-laboratoriet skapas en ny mötesplats mellan konst och vetenskap.

Anekdot – Det digitala folkbildningsmagasinet

Anekdot är det digitala folkbildningsmagasinet där Sveriges bästa forskare berättar, förklarar och fördjupar. Magasinet är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk folklivsforskning har funnits sedan snart hundra år. När finansiering via den Hallwylska donationen inte längre var möjlig, beslutade Humanistiska fakulteten, Stockholms universitets rektor och Nordiska museet att ingå ett samarbetsavtal som innebär att en gästprofessor i etnologi anställs och att anställningen knyts till ett forskningstema.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Humanistiska fakulteten
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Humanistiska fakultetsnämnden

Postadress
Humanistiska fakultetsnämnden
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

För fakturering och fakturaadress, läs mer här

Kontakt i ekonomifrågor controller@hum.su.se

Kontakt i utbildningsfrågor utbildning@hum.su.se

Kontakt i disputationsärenden disputationer@humfak.su.se

Humanistiska fakultetskansliet

Postadress
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Humanistiska fakultetskansliet
Stockholms universitet
Hus A, plan 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Fakturaadress Humanistiska fakultetskansliet
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens: Inst 65210

Fakturaadress Områdeskansliet för humanvetenskap

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens: Inst 65200

Tfn växel 08-16 20 00