Institutioner

Engelska institutionen
Hemsida: www.english.su.se

Prefekt: Magnus Ullén
Hus E, Södra huset, plan 8
Tel: 08-16 36 11
prefekt@english.su.se

Filosofiska institutionen
Hemsida: www.philosophy.su.se

Prefekt: Gunnar Björnsson
Hus D, Södra huset, plan 10
prefekt@philosophy.su.se

Historiska institutionen
Hemsida: www.historia.su.se

Prefekt: Anna Götlind
Södra huset, Hus D, plan 8, 9
Tel: 08-16 36 73
prefekt@historia.su.se

Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur
Hemsida: www.archaeology.su.se

Prefekt: Astri Muren
Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Tel: 08-16 33 06
prefekten@ark.su.se

Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier
Hemsida: www.su.se/asia

Prefekt: Monika Gänssbauer
Kräftriket, hus 4,
Roslagsvägen 101:4
Tel: 08-16 10 71
prefekt.asien@su.se

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Hemsida: www.erg.su.se

Prefekt: Lisa Käll
Hus E, Södra huset, plan 7
Tel: 08-674 79 26
prefekt@erg.su.se

Institutionen för kultur och estetik 
Hemsida: www.su.se/ike

Prefekt: Boel Hackman
Frescativägen 24 E
Tel: 08-16 43 71
prefekt.ike@su.se

Institutionen för lingvistik
Hemsida: www.ling.su.se

Prefekt: Mattias Heldner
Hus C, Södra huset, plan 2, 3
Tel: 08-16 19 88
prefekt@ling.su.se

Institutionen för mediestudier
Hemsida: www.ims.su.se

Prefekt: Tore West
Rum 2528, Frescativägen 54
Tel: 08-120 762 43
prefekt@ims.su.se

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Hemsida: www.su.se/slabafinety

Prefekt: Renata Ingbrant
Hus E, Södra huset, plan 4, 9
Tel: 08-16 33 29
prefekt.slabafinety@su.se

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Hemsida: www.su.se/svefler

Prefekt: Karolina Wirdenäs
Hus D, Södra huset, plan 3-6
Tel: 08-16 43 21
prefekt.svefler@su.se
Romanska och klassiska institutionen
Hemsida: http://www.su.se/romklass
Prefekt: Fanny Forsberg Lundell
Hus B, plan 4 och 5, Hus C, plan 5
Tel: 08-16 34 62
prefekt.romklass@su.se

Institutionen för ämnesdidaktik
Hemsida: https://www.su.se/institutionen-for-amnesdidaktik/

Prefekt: Anna Chryssafis

Tel: 08-120 767 87
anna.chryssafis@su.se

 

Centrum och institut

Centre for Cultural Evolution Föreståndare: Magnus Enquist 
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
Wallenberglaboratoriet 412
Room 412
Tel: 08-16 40 55
magnus.enquist@intercult.su.se
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Hemsida: www.biling.su.se
Föreståndare: Niclas Abrahamsson
Hus D, Södra huset, plan 3-6
Tel: 08-16 39 19
niclas.abrahamsson@biling.su.se.
Latinamerikainstitutet
Hemsida: www.lai.su.se
Föreståndare: Andrés Rivarola
Hus B och C Södra huset, plan 5
Tel: 08-674 71 19
andres.rivarola@lai.su.se
Tolk- och översättarinstitutet
Hemsida: www.tolk.su.se
Föreståndare: Magnus Dahnberg  
Hus D, Södra huset, plan 5
magnus.dahnberg@su.se