Följande personer ingår i Humanistiska fakultetsnämnden för mandatperioden 2021-2023:

Dekanat

 • Dekan: professor Elisabeth Wåghäll Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
 • Prodekan: professor Hans Hayden, Institutionen för kultur och estetik
 • Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena*: professor Barbro Blehr, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
 • Vicedekanus för språkämnena*: professor Stefan Helgesson, Engelska institutionen

* Med de historisk-filosofiska ämnena avses institution 102-121 och med språkämnena avses institution 150-172.

Ledamöter i fakultetsnämnden

Lärarrepresentanter från de historisk-filosofiska ämnena 

 • Professor Jenny Berglund, Institutionen för ämnesdidaktik
 • Professor Mats Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
 • Professor Thomas Götselius, Institutionen för kultur och estetik 
 • Professor Anja Hirdman, Institutionen för mediestudier

Gruppsuppleanter

 • Professor Henrik Lagerlund, Filosofiska institutionen
 • Universitetslektor Mattias Tyden, Historiska institutionen
 • Biträdande lektor Marie Ulväng, Institutionen för mediestudier

Lärarrepresentanter från språkämnena

 • Professor Fanny Forsberg Lundell, Romanska och klassiska institutionen
 • Docent Tove Gerholm, Institutionen för lingvistik
 • Docent Jan Pedersen, Institutionen för svenska och flerspråkighet (TÖI)
 • Professor Elie Wardini, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier

Gruppsuppleanter

 • Professor Laura Alvarez, Romanska och klassiska institutionen
 • Universitetslektor Anders Philipsson, Institutionen för ämnesdidaktik
 • Docent Karolina Wirdenäs, Institutionen för svenska och flerspråkighet

I fakultetsnämnden ingår Studentrepresentanter som är valda på ett år.