Följande personer ingår i Humanistiska fakultetsnämnden för mandatperioden 2024-2026:

Dekanat

•    Dekan: professor Stefan Helgesson, Engelska institutionen
•    Prodekan: professor Catrin Norrby, Institutionen för svenska och flerspråkighet
•    Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena: professor Jonas Olson, Filosofiska institutionen
•    Vicedekanus för de språkvetenskapliga ämnena: professor Laura Alvarez Lopez, Romanska och klassiska institutionen

* Med de historisk-filosofiska ämnena avses institution 102-121 och med språkämnena avses institution 150-172.

Ledamöter i fakultetsnämnden

Lärarrepresentanter från de historisk-filosofiska ämnena 

•    Universitetslektor Lisa Käll, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 
•    Professor Anna Roosvall, Institutionen för mediestudier
•    Professor Jan Storå, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
•    Universitetslektor Mattias Tydén, Historiska institutionen

Gruppsuppleanter

•    Professor Jenny Berglund, Institutionen för ämnesdidaktik
•    Professor Elina Druker, Institutionen för kultur och estetik
•    Professor Henrik Lagerlund, Filosofiska institutionen

Lärarrepresentanter från språkämnena

•    Professor Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska 
•    Docent Tove Nilsson Gerholm, Institutionen för lingvistik
•    Universitetslektor Tore Nilsson, Institutionen för ämnesdidaktik
•    Professor Elie Wardini, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier

Gruppsuppleanter

•    Professor Michele Colombo, Romanska och klassiska institutionen
•    Universitetslektor Elisabet Dellming, Engelska institutionen
•    Docent Karolina Wirdenäs, Institutionen för svenska och flerspråkighet 

I fakultetsnämnden ingår Studentrepresentanter som är valda på ett år.