Utskott för gemensam utbildning på forskarnivå

Sammansättning

 • Professor Hans Hayden, ordförande (Institutionen för kultur och estetik)
 • Professor Mats Burström (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
 • Professor Elisabeth Elgán (Historiska institutionen)
 • Professor Thomas Götselius (studierektor, Institutionen för kultur och estetik)
 • Professor Catrin Norrby (Institutionen för svenska och flerspråkighet)
 • Professor Charlotta Brylla (Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska)
 • Docent Fanny Forsberg Lundell (Romanska och klassiska institutionen)
 • FD Tore Nilsson (studierektor, Institutionen för språkdidaktik)
 • FD Lars Nordgren (forskningssekreterare, Humanistiska fakultetsnämnden)
 • Doktorandrepresentant Andreas Bengtsson (Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier)
 • Doktorandrepresentant Anton Larsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)