Ledamöter

  • Professor Maria Kuteeva (ordförande)
  • Forskare Fataneh Farahani
  • Professor Carin Franzén 
  • Universitetslektor Per Förnegård 
  • Universitetslektor Mattias Tydén

I beredningen ingår kanslistöd från Humanistiska fakultetskansliet samt två studeranderepresentanter.