Ledamöter

  • Universitetslektor Per Förnegård (ordförande), Romanska och klassiska
  • Professor Jenny Berglund, Institutionen för ämnesdidaktik  
  • Docent Markus Huss, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
  • Professor Niclas Abrahamsson, Institutionen för svenska och flerspråkighet
  • Professor Frida Beckman, Institutionen för kultur och estetik 
  • Två studeranderepresentanter varav en doktorand