Ledamöter

 • Vicedekan professor Jonas Olson (ordförande), Filosofiska institutionen  
 • Professor Cecilia Schwartz (vice ordförande), Romanska och klassiska institutionen
 • Professor Giles Whiteley, Engelska institutionen      
 • Professor Irmy Schweiger, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier
 • Professor Mats Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur  
 • Professor Helena Bodin, Institutionen för kultur och estetik
 • Docent Paula von Wachenfeldt, Institutionen för mediestudier
 • Två studeranderepresentanter

Gruppsuppleanter

 • Docent Susanne Tienken, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
 • Professor Mats Hallenberg, Historiska institutionen
 • Universitetslektor Johan Brandtler, Institutionen för svenska och flerspråkighet                                                                                                      
  Företrädare för var och en av de lokala arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid lärarförslagsnämndens sammanträden.