Ledamöter

  • Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordförande)
  • Prodekanus professor Hans Hayden 
  • Vicedekan professor Barbro Blehr
  • Vicedekan, professor Stefan Helgesson 
  • Universitetslektor Björn Eriksson
  • Professor Mattias Heldner
  • Professor Astri Muren
  • Universitetslektor Gunlög Sundberg

I beredningen ingår kanslistöd från Humanistiska fakultetskansliet samt tre studeranderepresentanter.