Ledamöter 

  • Dekanus professor Stefan Helgesson (ordförande), Engelska institutionen
  • Prodekanus professor Catrin Norrby, Institutionen för svenska och flerspråkighet
  • Vicedekan professor Laura Alvarez Lopez, Romanska och klassiska institutionen  
  • Vicedekan professor Jonas Olson, Filosofiska institutionen  
  • Universitetslektor Anna Chryssafis, Institutionen för ämnesdidaktik
  • Professor Monika Gänssbauer, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier
  • Professor Jan Apel, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  • Professor Beata Megyesi, Institutionen för lingvistik
  • Tre studeranderepresentanter