Sammansättning

Ordförande: Dekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre

Övriga ledamöter: vicedekanus, professor Ken Benson, vicedekanus, professor Barbro Blehr, prodekanus, professor Hans Hayden, universitetslektor Gunlög Sundberg, professor John Sundholm samt två studeranderepresentanter.