Ledamöter

  • Vicedekan professor Laura Alvarez Lopez (ordförande), Romanska och klassiska institutionen    
  • Prodekan professor Catrin Norrby, Institutionen för svenska och
  • Vicedekan professor Jonas Olson, Filosofiska institutionen
  • Professor Bo Florin, Institutionen för mediestudier
  • Docent Magnus Linnarsson, Historiska institutionen
  • Docent Karolina Wirdenäs, Institutionen för svenska och flerspråkighet
  • Universitetslektor Karin Sheiki, Institutionen för ämnesdidaktik 
  • Två studeranderepresentanter varav en doktorand