Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO) har i uppdrag att bereda och följa upp övergripande utbildnings- och kvalitetsfrågor avseende grund-, avancerad och forskarnivå, bereda löpande ärenden inom universitetets system för utbildningsgranskningar samt löpande frågor som rör Humanistiska fakultetens forskarskola.

Ledamöter

  • Vicedekanus professor Barbro Blehr (ordförande)
  • Prodekanus professor Hans Hayden
  • Vicedekanus professor Stefan Helgesson
  • Professor Bo Florin
  • Universitetslektor Magnus Linnarsson
  • Professor Catrin Norrby
  • Universitetslektor Anders Philipsson 

I beredningen ingår kanslistöd från Humanistiska fakultetskansliet samt två studeranderepresentanter.