Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO) har i uppdrag att granska åtgärdsredovisningar från institutionernas kvalitetsarbete och förbereda beslut till dekanus.

Ledamöter:

  • Barbro Blehr (ordförande), vicedekan Humanistiska fakulteten
  • Hans Hayden, prodekan Humanistiska fakulteten
  • Ken Benson, vicedekan Humanistiska fakulteten
  • Magnus Linnarsson, docent Historiska institutionen
  • Anders Philipsson, universitetslektor Institutionen för språkdidaktik

Kanslistöd:

  • Sandra Persson, handläggare Humanistiska fakultetskansliet