Dekanus: Professor Stefan Helgesson, Engelska institutionen

Prodekanus : Professor Catrin Norrby, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Fakultetsnämndens sammanträdesdagar

Datum för sammanträde hittar du i kalendariet, här.

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp