Dekanus

Stefan Helgesson
Stefan Helgesson. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Professor Stefan Helgesson
Engelska institutionen
E-post: stefan.helgesson@english.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Prodekanus

Catrin Norrby. Foto: Olivia Schlyter Holmström
Catrin Norrby. Foto: Olivia Schlyter Holmström

Professor Catrin Norrby

Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post: catrin.norrby@su.se

 

 

 

 

 

 

Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena
 

Jonas Olson.

Professor Jonas Olson
Filosofiska institutionen
E-post: jonas.olson@philosophy.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicedekanus för de språkvetenskapliga ämnena
 

Laura Alvarez Lopez.

Professor Laura Alvarez Lopez
Romanska och klassiska institutionen
E-post: laura.alvarez@su.se
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanslichef

Felicia Markus

Telefon: 08-16 29 00
E-post: kanslichef@hum.su.se