Humanistiska fakultetsnämnden består av totalt 15 ledamöter; en dekanus, en prodekanus, två vicedekaner, åtta övriga verksamhetsrepresentanter samt sex suppleanter. Tre studeranderepresentanter ska även ingå varav minst en forskarstuderande samt tre gruppsuppleanter, varav en forskarstuderande.

Följande personer har valts till Humanistiska fakultetsnämnden för mandatperioden 2021-2023:

Dekanat

 • Dekan: professor Elisabeth Wåghäll Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
 • Prodekan: professor Hans Hayden, Institutionen för kultur och estetik
 • Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena*: professor Barbro Blehr, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
 • Vicedekanus för språkämnena*: professor Stefan Helgesson, Engelska institutionen

* Med de historisk-filosofiska ämnena avses institution 102-121 och med språkämnena avses institution 150-172.

Ledamöter i fakultetsnämnden

Lärarrepresentanter från de historisk-filosofiska ämnena 

 • Professor Jenny Berglund, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
 • Professor Mats Burström, Institutionen för arkeologi och antikens historia
 • Professor Thomas Götselius, Institutionen för kultur och estetik 
 • Professor Anja Hirdman, Institutionen för mediestudier

Gruppsuppleanter

 • Professor Henrik Lagerlund, Filosofiska institutionen
 • Universitetslektor Mattias Tyden, Historiska institutionen
 • Biträdande lektor Marie Ulväng, Institutionen för mediestudier

Lärarrepresentanter från språkämnena 

 • Professor Fanny Forsberg Lundell, Romanska och klassiska institutionen
 • Docent Tove Gerholm, Institutionen för lingvistik
 • Docent Jan Pedersen, Institutionen för svenska och flerspråkighet (TÖI)
 • Professor Elie Wardini, Institutionen för Asien-, mellanöstern- och Turkietstudier

Gruppsuppleanter

 • Professor Laura Alvarez, Romanska och klassiska institutionen
 • Universitetslektor Anders Philipsson, Institutionen för språkdidaktik
 • Docent Karolina Wirdenäs, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Om valberedningen

Valberedningen bestod av professor Francisco de Lacerda (ordförande i valberedningen), universitetslektor Gunlög Sundberg, professor Inga Sanner, universitetslektor Björn Eriksson, universitetslektor Tore Nilsson och fakultetskanslichef Felicia Markus.

För frågor om valberedningen, kontakta kanslichef Felicia Markus eller professor Francisco de Lacerda