Goethe-Institut, EU-kommissionen och EUNIC Stockholm arrangerar utställningen "Europa - Humanisternas arv", som har visats runt om vid olika lärosäten i Sverige. Nu har turen kommit till Stockholms universitet. Utställningen, som är en skärmutställning, står till och med den 10 december på Stockholms universitet, i C-huset (Södra husen), plan 3. 

"Europa – Humanisternas arv" presenterar humanister från 20 europeiska länder för att visa på hur humaniora och humanisters tankar, värden och arbeten har format Europa. Utställningen presenterar inflytelserika, framstående humanister såväl som de humanister som har verkat i det fördolda.  

Utställningen visas som en del av Humanistiska fakultetens 100-årsjubileum. Läs mer om jubileet på fakultetens hemsida.