Forskningsprogrammet ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel” är ett tvärvetenskapligt program där forskare inom filosofi, psykologi, statsvetenskap och medie- och kommunikationsforskning deltar. Programmet syftar till att undersöka kunskapsresistens på ett systematiskt sätt, både empiriskt och teoretiskt och sätter dessutom ljus på en brännande aktuell fråga.

Åsa Wiksforss
Åsa Wikforss

– Hotet mot kunskapen som vi står inför i dag utgör ett akut samhällsproblem. Kunskapsmotstånd får konsekvenser – till exempel, om människor tror att mässlingsvaccin är farligt så faller vaccinationsgraden. Och kunskap är avgörande för en fungerande demokrati. Den som lurats av fejkade nyheter och propaganda kan till och med luras att rösta bort demokratin, menar Åsa Wikforss

Vad innebär det här för ditt forskningsfält?
– Att få anslag av detta slag betyder förstås alltid mycket för ett forskningsfält men det som gör det här så extra spännande är samarbetet med psykologer, statsvetare och medieforskare. Det kommer att berika fältet på olika sätt och visar hur viktig filosofin är – också när det gäller de stora samtidsfrågorna.

Varför tror du att ni fick beviljat anslag?
– Jag tror att vi hade ett genomtänkt och ambitiöst projekt, med tydliga hypoteser och en tydlig struktur. Jag tror också vi lyckades visa hur de olika delundersökningarna i programmet hänger samman och berikar varandra. Sedan är det förstås en fördel att denna grundforskning har stor samhällelig betydelse.

Har du något tips till andra forskare vid fakulteten som ska söka programanslag?
– Det är viktigt att den grundläggande idén bakom programmet är genomtänkt: varför behövs ett stort forskningsprogram av detta slag för att besvara dessa frågor? Det är aldrig en bra idé att bara slänga samman en massa olika frågor under en rubrik – det måste finnas en underliggande hypotes som motiverar varför frågorna bör undersökas inom ramen för ett och samma program. Man måste visa att det finns en systematik i det man gör.

Läs mer om programmet här

Läs mer om vilka ansökningar från Stockholms universitet som beviljades bidrag här