Tom Moring, professor i kommunikation med inriktning mot journalistik vid Helsingfors universitet, är en internationellt välkänd och uppskattad forskare inom medieområdet och minoritetsspråksfältet. Han har varit gästforskare vid IMS och bidragit till både forsknings- och kursutveckling vid Stockholms universitet. Morings forskningsområden omfattar medier, kommunikation, minoritetsspråk och rättighetsaspekter (inklusive expertuppdrag för Europarådet och OSSE - Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Han innehar en ”professor II” vid den samiska högskolan, Sámi Allaskuvla i Kautokeino, Norge, i sin egenskap som specialist på användning av elektroniska medier inom journalistiken. Moring behärskar en handfull centrala europeiska språk, svenska och finska, samt är förtrogen med meänkieli och aspekter av samiska förhållanden. Den vetenskapliga bredden och expertkunskaper i många forskningsfält gör honom också till en uppskattad auktoritet bland forskare i finska vid Stockholms universitet.
 

För ytterligare information kontakta Jarmo Lainio, professor vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms universitet, tfn 08-16 2912, e-post jarmo.lainio@finska.su.se

 

Här hittar du information om övriga hedersdoktorer.