Stefan Helgesson, professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet, är vald till vicedekan för Humanistiska fakulteten för mandatperioden 2021-2023. Stefan ersätter Ken Benson, professor i spanska vid Romanska och klassiska institutionen, som har varit vicedekan under tidigare mandatperiod. 

Stefan Helgesson är litteraturvetare och sedan 2010 professor i engelska vid Stockholms universitet sedan 2010. Han menar att hans breda erfarenhet från arbetet vid Engelska institutionen gynnar kommande arbete vid dekanatet. 

Stefan Helgesson

– Jag tror även att mitt långa internationella engagemang kan bidra till hur jag utformar min roll. Universitetet ingår i en växande global gemenskap, så det gäller att kunna betrakta Stockholms universitet också ur det perspektivet.

Stefan ingår från och med den 1 januari 2021 i dekanatet, som består av dekan och vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekan Hans Hayden och vicedekan Barbro Blehr. 

– För mig handlar uppdraget om att på bästa sätt förvalta det kollegiala styret av universitetet. Om jag på något litet sätt kan bidra till att säkra dess fortlevnad är jag nöjd. Det är ju ett förtroende vi har från statsmakterna, och som sådant en ovärderlig aspekt våra villkor som akademiker. Mer konkret ser jag fram emot arbeta med omorganisationen av lärarutbildningen som min företrädare Ken Benson har förberett med stor skicklighet.

Hur ser du på samarbetet med det övriga dekanatet?
– Med entusiasm! Jag känner mina dekankollegor sedan tidigare och vet hur kloka och pålitliga de är. Likaså har jag enbart gott att säga om kanslistödet. Det pågår ett enormt administrativt arbete i det tysta som vi akademiker ofta är lyckligt omedvetna om, men som verksamheten är beroende av.