I samverkan med Kungliga Vitterhetsakademien fördelar Riksantikvarieämbetet makarna Rettigs stipendier. Stipendierna om 50.000 kr vardera är till för att täcka omkostnaderna för deltagande i delar av Riksantikvarieämbetets verksamhet.

Stipendiet vänder sig till studenter på avancerad nivå inom utbildning relevant för kulturarvsområdet eller tjänstepersoner som arbetar med kulturarvsfrågor i en organisation (kommun, länsstyrelse etc) inom offentlig sektor. Sökande inom byggnadsminnesvården kommer enligt donatorernas önskan ges företräde. Ansök senast den 27 mars

Se bilaga för ytterligare information:  Rettigstipendiet 2020 (26 Kb)