Rektor Astrid Söderbergh-Widding beslöt torsdagen den 19 november att professor Mårten Snickare vid Institutionen för kultur och estetik blir ny föreståndare vid Accelerator från och med den 1 januari 2021. Han ersätter Bengt Novén, professor i franska vid Romanska och klassiska institutionen. 

Mårten Snickare. Foto: Sören Andersson

Mårten Snickare är professor i konstvetenskap och forskar primärt om barocken som stil, historisk epok och transhistorisk kategori. Han undervisar i konstvetenskap på avancerad nivå vid Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet och är även forskningssamordnare och studierektor för forskarutbildningen.

Föreståndaren för Accelerator arbetar i samarbete med verksamhetens konstnärlige ledare, Richard Julin.

Om Accelerator

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Accelerator producerar utställningar med internationell och svensk samtidskonst.

I anslutning till utställningarna arrangeras publika presentationer och samtal med konstnärer, forskare, studenter och allmänhet. Drivkraften bakom konsthallen Accelerators program är att bidra till ett öppet samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog.