Det är oftast inte så krångligt som det låter att tillgänglighetsanpassa, i många fall handlar det om att skapa ett dokument med rätt formateringar från början, bilder och tabeller kan dock ställa till det lite. Se framför allt bifogade PDF: er med instruktioner om hur du tillgänglighetsanpassar ett dokument: Checklista förbered Worddokument (191 Kb) och Skapa tillgänglighetsanpassade PDF-dokument från Word (1026 Kb) för att få en förståelse hur du ska göra.

Efter att du fått en basal förståelse hur tillgänglighetsanpassning går till från de bifogade PDF filerna ovan, finns det verktyg där du smidigt kan kolla om PDF-filen är tillgänglig:

1. Öppna dokumentet i Adobe Acrobat
2. Tryck på Tillgänglighet i menyn till höger alternativt sök efter ”tillgänglighet” i sökrutan
3. Starta Tillgänglighetskontroll alternativt Fullständig kontroll
4. Tillgänglighetskontrollen kan du se till vänster med vilka problem som PDF dokumentet har. Korrigera objekt som misslyckades genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på objektet i panelen. Välj något av följande alternativ på snabbmenyn:

Korrigera:
Antingen korrigeras objektet automatiskt, eller också visas en dialogruta med en uppmaning att korrigera det manuellt. Frågetecknen behöver man inte bry sig om. Om t ex titeln är underkänd, högerklicka och tryck på justera, där kan du skriva in titel manuellt.
 
Förklara:

Öppnar onlinehjälpen för att hämta mer information om tillgänglighetsproblemet.
 
Kontrollera igen:
Kör kontrollen igen på alla objekt. Välj det här alternativet, när du har ändrat ett eller flera objekt.
 
5. Kom ihåg att spara

Fler övriga länkar om tillgänglighetsanpassning: 
•    Hur du skapar tillgänglighetsanpassade dokument
•    Samlingssida på Stockholms universitets hemsida för tillgänglighetsarbete
•    Plan för ökad digital tillgänglighet på Stockholms universitet

Kontakt

Har du ytterligare frågor om hur man gör en PDF tillgänglig är du välkommen att höra av dig till funktionsadressen: webbtillganglighet@su.se och mer info finns på digital tillgänglighet.