Terri Doughty från Vancouver Island University i Kanada föreläser under sitt besök på Stockholms universitet. Foto: Suk-Hi Cho
Terri Doughty från Vancouver Island University i Kanada föreläser under sitt besök på Stockholms universitet. Foto: Suk-Hi Cho

Med Black Box-bidrag från Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap gästades några av Stockholm universitets lärarutbildningsanknutna institutioner 19 och 25 februari 2017 av professor i engelska med inriktning viktoriansk barnlitteratur med djurtema -  Terri Doughty från Vancouver Island University, British Columbia, Kanada. Lärosätet är samarbetspartner i North2North/University of the Artic  som är ett mobilitetsprojekt i vilket Stockholm universitet med tre andra svenska lärosäten i landet deltar i. Via detta nätverk finns möjlighet till stipendium för vistelse på det kanadensiska universitetet.  Dit for internationell koordinator/universitetslärare Ylva Sandberg hösten 2013 för att etablera kontakter inom språklärarutbildning och -forskning och fick därigenom bl a möjlighet att möta Professor Doughty.

 
Professor Doughty var mycket aktiv under sin vecka på universitetet.  Hon höll en uppskattad föreläsning inom sina forskningsområden på Institutionen för kultur och estetik vid vilket dryg 20 personer deltog; både forskare, doktorander och masterstudenter från IKE och ISD samt från nätvekret Human-Animal Studies på SU.  Prof. Doughty besökte därefter Svenska Barnboksinstitutet  samt fick möjlighet att utöver flertalet bibliotek och specialiserade bokhandlare i Stockholm även med docent Magnus Öhrn besöka Astrid Lindgrens lägenhet, guidad av institutets chef Lillemor Thorstensson. Hon  ledde seminarier med studenter i engelsk litteratur hos  universitetslektor Marina Ludwigs  på engelska institutionen  samt presenterade vid öppna föreläsningar universitet och dess lärarutbildning.  
 
Det finns inga nationella styrdokument i Kanada vad gäller lärarutbildningen utan varje provins bestämmer själv hur denna skall se ut. Vancouver Island University i provinsen British Columbia arbetar aktivt med frågor som medvetandegörande och stärkandet av ursprungsbefolkning status vars historia liknar Australien vad gäller denna grupp.  
 
Med Professor Dougthys besök på universitet öppnades möjligheten för lärarstudenter att genomföra en senare VFU i skolor anknutna till universitets lärarutbildningar. Institutionen för språkdidaktik hoppas få sända sin första lärarstudent dit höstterminen 2017 med kanske besök av handledande lärare. Andra öppningar var forskningssamarbete och kurssamverkan via distans media. Också ett besök på övningsskola Helenelund hade planerats in, men tiden blev tyvärr för knapp denna gång.
 
Bakom inbjudan stod Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för kultur och estetik, Barnkulturcentrum vid Institutionen för barn och ungdomsvetenskap samt Engelska institutionen.