Akademiska tankesmedjan Humtank har i veckan släppt en rapport om humanioras potential på arbetsmarknaden. I rapporten har sju företagsledare från näringslivet djupintervjuats om deras syn på kompetens idag och i framtiden. Dessutom har det genomförts en opinionsundersökning bland svenska folket om deras syn på kompetenser. Humtank belyser hur den svenska debatten tenderar att fokusera på yrken och inte kompetenser vilket kan ses vara till nackdel för humaniora.

Företagsledarna lyfter affärsmässighet, problemlösning, kreativitet, uttrycksförmåga i tal och skrift samt kritiskt tänkande som viktiga kunskaper/kompetenser. Av dessa fem är det främst det sistnämnda som tydligt går att knyta till humanistiska kompetenser. De lyfter även att det finns en diskrepans mellan vad högskolan erbjuder och vad arbetsmarknaden efterlyser.

När allmänheten frågades genom en opinionsundersökning gavs det snarlika svar som företagsledarna gav gällande efterfrågade kompetenser/kunskaper. Digitala kompetenser anges av både svenska folket och företagsledarna som viktig kompetens i framtiden. De områden som inte ses möjliga att automatiseras fullt ut och som därmed är gyllene områden för humanister är att arbeta med människor samt försäljning och marknadsföring. Inom dessa områden värdesätts interkulturell kompetens, retorisk förmåga samt omvärldskunskap.

Humtank ger två rekommendationer i sin rapport:
1. Stärka och bredda utbildningssamverkan inom humaniorautbildningarna

2. Öka antalet utbildningar som bygger på en Liberal Arts-princip

Den förstnämnda för att ge studenter möjligheten att komma i kontakt med arbetslivet redan under sina studier och på så sätt knyta de kontakter de kan komma att behöva.

Den andra rekommendationen erbjuder enligt Humtank en bredd, mångfald och möjlighet att se sammanhang. Detta är något som spås få stor betydelse på framtiden arbetsmarknad.

Dessa två rekommendationer kommer att beröras i detalj i kommande rapporter.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet