Humanistiska föreningen utlyser det så kallade RunJanne-stipendiet med en stipendiesumma om 15 000 kronor. Stipendiet går att sökas av doktorander vid Humanistiska fakulteten som befinner sig i slutfasen av sitt avhandlingsarbete. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2020

Läs mer på Humanistiska föreningens hemsida