Anders Götherström och Jan Storå vid Centrum för paleogenetik och Institutionen för arkeologi och antikens kultur medverkar i ett konsortium som nyligen beviljats totalt 884 500 euro för projektet Mapping the Neolithic Expansion in the Mediterranean: A Scientific Collective to Promote Archaeogenomics and Evolutionary Biology Research in Turkey (NEOMATRIX). Projektet koordineras av Middle East University och 224 725 euro tillfaller Stockholms universitet. 

Studerar neolitiseringen av Medelhavsområdet

Anders Götherström

Gästforskare från bland annat Turkiet kommer att medverka i projektet, som syftar till att studera neolitiseringen av Medelhavsområdet, det vill säga övergången från jägare-samlar-samhälle till jordbruksnäring. 

– Vetenskapligt vill jag att vi ska få en bättre förståelse för de demografiska aspekterna och hur människorna agerade i den här övergången som är en av de viktigaste i människans historia, säger Anders Götherström. 

Ökat samarbete mellan länder nära EU

NEOMATRIX är även ett nätverksprojekt som beviljats medel inom EU:s så kallade ”Twinning-verktyg”, där offentliga organisationer inom EU ska fördjupa sina samarbeten med liknande organisationer i stater som siktar på att bli medlemmar eller har nära samarbeten med EU. Målsättningen är att skapa erfarenheter hos dessa stater att arbeta med EU-baserade organisationer och därigenom underlätta framtida samarbeten eller medlemskap. 

– Organisatoriskt hoppas jag på ett fördjupat internationellt samarbete med de internationella forskarna som medverkar. Det skulle gynna både oss och dem, menar Anders.