Dekanus

Professor Elisabeth Wåghäll-Nivre
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Prodekanus

Professor Hans Hayden
Institutionen för kultur och estetik

Vicedekanus för språkämnena

Professor Ken Benson
Romanska och klassiska institutionen

Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena

Professor Barbro Blehr
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Lärarrepresentanter från språkämnena

Universitetslektor Fanny Forsberg-Lundell
Romanska och klassiska institutionen

Professor Mattias Heldner 
Institutionen för lingvistik

Professor Stefan Helgesson
Engelska institutionen

Gruppsuppleanter från språkämnena

Universitetslektor Jan Pedersen
Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Universitetslektor Karolina Wirdenäs 
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Vakant

Lärarrepresentanter från de historisk-filosofiska ämnena

Professor Anja Hirdman
Institutionen för mediestudier

Universitetslektor Ulrika von Schantz
Institutionen för de humanisitska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Professor Johnny Wijk
Historiska institutionen

Gruppsuppleanter från de historisk-filosofiska ämnena

Universitetslektor Erik Angner 
Filosofiska institutionen

Professor Mats Burström
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Professor Thomas Götselius
Institutionen för kultur och estetik
 

Extern ledamot

Överintendent Magnus Hagberg 
Chef för Statens försvarshistoriska museer

I fakultetsnämnden ingår Studentrepresentanter som är valda på ett år