Elisabeth Wåghäll Nivre
Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Niklas Björling

Kungl. Vitterhetsakademien har valt in två nya arbetande ledamöter. Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska med inriktning mot tyskspråkig litteratur, dekan vid Humanistiska fakulteten och vicerektor för Humanvetenskapliga området, har valts in i den filosofisk-filologiska klassen. Läs mer om Elisabeths forskning

Även Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala, är ny arbetande ledamot. Läs mer i pressmeddelandet från Kungl. Vitterhetsakademien.

Om Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag.