Program

09.30   Välkomnande och presentation av programmet
              Elisabeth Wåghäll Nivre (vicerektor)
              Utbildningsledarna vid fakulteterna

09.50    Karriär inom akademin
              Claes Strandlund (Personalavdelningen)

10.30    Kaffepaus

11.00    Karriär utanför akademien
              Anette Hulth, Folkhälsomyndigheten

11.30    Post doc utomlands – egna erfarenheter
              Tara Hessa, Stockholms universitet

12.00    Lunch

13.15    Att skriva en lyckad forskningsansökan och hur man hittar finansiering – råd och tips
              Gunilla Allstig (Avdelningen för forskningsstöd)

14.00    Karriär utanför akademien
              Karin Åmossa, SULF

14.30    Avslutning och utvärdering


Hjärtligt välkomna!

Anmälan görs via http://simplesignup.se/private_event/124255/16075b1f35 senast den 2 februari.

(Obs! Anmälan är bindande).

Har du frågor om anmälan eller eventet går det bra att ställa dem till peter.bretschneider@su.se.

Ev. ändringar kan förekomma.