Sedan två år tillbaka är Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet med i ett internationellt närverk tillsammans med ett antal utvalda universitet, där doktoranderna inom humaniora vid University of Cambridge anordnar en tvärvetenskaplig internationell konferens.  I nätverket ingår bland annat Massachusetts Institute of Technology, a.r.t.e.s Graduate School for the Humanities, European University of Saint Petersburg samt Australian National University. Temat för årets konferens var ”Space and Surface och fyra doktorander från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet deltog: Rebecca Bengtsson (Institutionen för mediestudier), Serena De Marchi (Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier), Elin G. Håkansson och Sara Pärsson (Institutionen för kultur och estetik). 

Syftet med konferensen är att doktoranderna ska ges möjlighet att upprätta nätverk och värdefulla internationella kontakter redan under studietiden.

Läs mer om konferensen och samarbetet på Dekanbloggen.