Den 14 maj 2012, kl. 16.30 var det exakt 100 år sedan August Strindberg dog. Den utomordentligt betydelsefulle Strindberg – internationellt främst hyllad som nyskapande dramatiker och vars betydenhet inom Sverige framgår av att han utvecklat och förändrat det svenska språket – blir också särskilt uppmärksammad under hela 2012. Här på Campus Frescati hölls från 31 maj till 2 juni den 18:e Strindbergskonferensen: ”The Strindberg Legacy” – se programmet. Tack till organisatörerna för det generösa programmet! Stockholms universitets engagemang i August Strindbergs verk är förövrigt starkt eftersom ansvaret för utgivningen Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk är förlagt hit.

Vårterminens institutionsbesök är avslutade och jag vill tacka alla som engagerat sig i att presentera institutionerna för oss i fakultetsledningen. Vad som särskilt slagit mig är det djupa kvalitetsmedvetande som finns vid Humanistiska fakultetens institutioner. Detta är inte överraskande men det är betryggande, inte minst mot bakgrund av att debatten kring Högskoleverkets resultatinriktade utvärderingar har flammat upp igen. Universitetsläraren har i sitt senaste nummer (8/2012) flera artiklar kring utbildningsdepartementets roll, det europeiska samarbetet, kriterier och principer för granskning av utbildningars kvalitet…

Universitetets nya organisation med två områdesnämnder är nu väl etablerad. Arbetet med att färdigställa Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har kommit långt och planen är att beslut ska kunna fattas vid Områdesnämndens möte den 7 juni 2012. Ny organisation råder även inom fakulteten och våra arbetsformer har anpassats till två sektionsberedningar, en för det historisk–filosofiska området och en för språkområdet.

Vårterminen går mycket snabbt mot sitt slut. Jag vill tacka fakultetens medarbetare för goda insatser och önska alla ett gott terminsslut samt en vilsam och kreativ sommarledighet! Universitetets höstupptakt äger rum den 27 augusti 2012.

 

Bengt Novén, 4 juni 2012