En av Accelerators värdar Birt Berglund under en digital visning av utställningen "Ympa orden, piska min tunga".

Konsthallen Accelerator erbjuder ett digitalt möte med en guide som filmar verken och berättar om utställningen. Välkommen att delta ensam eller bjud med någon du vill umgås med som kanske håller sig hemma. Visningen är kostnadsfri och Accelerators hjälper till så att även ovana användare av digitala tjänster kan vara med. Boka en visning här.

Aktuell utställning

Johanna Gustafsson Fürsts utställning "Ympa orden, piska min tunga". Foto: Christian Saltas

Just nu visas utställningen Ympa orden, piska min tunga där konstnären Johanna Gustafsson Fürst utforskar maktutövning genom språk och relationen mellan språk och kropp. I utställningens andra del fortsätter Gustafsson Fürst att utforska samtidens frågor kring maktutövning genom språk. Läs mer om utställningen här.

Om Accelerator

Konsthallen Accelerator är en plats där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Drivkraften bakom konsthallen Accelerators program är att bidra till ett öppet samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog.

Accelerator drivs av Stockholms universitet och stöds av Magasin III Museum for Contemporary Art samt Familjen Robert Weils Stiftelse.