Bild: Nordiska museets arkiv, Nordiska museet. Fotograf: Gunnar Lundh, 1931-1932

Företag som Uber, Airbnb och Foodora har på kort tid revolutionerat människors möjligheter att utbyta tjänster. Via digitala plattformar, tillgängliga via mobilen, har de förändrat hur vi reser, bor och köper mat. Men till vilket pris? Den så kallade gigekonomin att kritiserats för att utnyttja utsatta människor som billig arbetskraft, med usla arbetsvillkor. Vad är egentligen sant om gigekonomin? Vilka människor verkar inom sektorn och vad har de för möjligheter? Hur nytt är gigekonomins sätt att organisera arbete ur ett historisk perspektiv? Är den fasta, trygga anställningen i själva verket dömd att bli en historisk parentes? 

Veckans gäster

Gäster i studion är Qian Zhang och Natasha Webster. Qian Zhang är forskare i kulturgeografi vid Uppsala universitet, specialiserad på frågor om migration, arbetskraft och globalisering. Natasha Webster är forskare i kulturgeografi vid Stockholms universitet, specialiserad på ekonomisk geografi och kvinnligt entreprenörskap i relation till migration och integration. Tillsammans forskar de just nu om invandrares arbetserfarenheter i den svenska gigekonomin och har hittills publicerat artikeln ”Careers delivered from the kitchen? Immigrant women small-scale entrepreneurs working in the growing Nordic platform economy”.

Avsnittet spelades in i september 2020, som en del av Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Om podcasten

Bildningspodden är en del av bildningsmagasinet Anekdot och bjuder varannan vecka på ett timslångt samtal om en historisk person, epok, idéströmning eller ett konstnärligt verk. Några av landets mest kunniga personer ger dig alltifrån den livsnödvändiga baskunskapen till den fördjupande överkursen. Bildningspodden och Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Inga förkunskaper krävs för att börja lyssna. Finns på anekdot.se och där poddar finns!

Lyssna på avsnittet

Lyssna på avsnitt #128 | Gigekonomin