Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2020
Tisdag 8 september, 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 13 oktober, 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 10 november, 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 15 december, 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2020
Måndag 31 augusti, kl 13-14.30
Måndag 5 oktober, kl 10.15-11.45
Måndag 2 november, kl 10.15-11.45
Måndag 7 december, kl 10.15-11.45

------------------------------------

Prefektmöten

Höstterminen 2020
Torsdag 17 september, kl 13-15
Torsdag 29 oktober, kl 13-15
Torsdag 3 december, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2020
Torsdag 24 september, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 29 oktober, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 3 december, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2020
Torsdag 1 oktober, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 26 november, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2020
Onsdag 7 oktober 2020, kl 13-15, Minerva, Gula villan
onsdag 2 december 2020, kl 13-15, Minerva, Gula villan
 

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktperson: Yliali Asp

-----------------------------------------

Prefektråd

Höstterminen 2020
3 september 13-15, Kungstenen, Aula Magna
8 oktober 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
5 november 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
10 december 13-15, Spelbomskan, Aula Magna

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Höstterminen 2020
Onsdag 2 september, Grodan
Onsdag 9 september, Ugglan
Onsdag 7 oktober, Ugglan
Onsdag 4 november
Onsdag 25 november, Grodan

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Höstterminen 2020
Torsdag 3 september, Ugglan
Fredag 25 september, Ugglan
Torsdag 22 oktober, Ugglan
Torsdag 19 november, Ugglan
Torsdag 17 december, Ugglan

Kontaktpersoner: Kenneth Hjalmarsson och Charlotte Fowler

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Höstterminen 2020

Torsdag 1 oktober, kl 13-15, Ugglan

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson