Humanistiska fakultetsnämnden

Vårterminen 2020
Tisdag 4 februari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
OBS! Extrainsatt möte:Torsdag 27 februari, kl 10-11.30, Minerva, Gula villan
Tisdag 17 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 28 april, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 2 juni, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Vårterminen 2020
Tisdag 28 januari, kl 09.00-10.30
Måndag 9 mars, kl 10.30-12.00
Måndag 20 april, kl 10.30-12.00
Måndag 25 maj, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Vårterminen 2020
Onsdag 4 mars, kl 13-15
Torsdag 2 april, kl 13-15
Onsdag 13 maj, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vårterminen 2020
Torsdag 6 februari, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 26 mars, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Onsdag 6 maj, kl 13-15.30, Hörsal 11, F-huset, Södra huset. Föreläsning/workshop med Jakob Carlander om att möta människor med rättshaveristiskt beteende.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Mattias Larsson

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Vårterminen 2020
Torsdag 13 februari, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 23 april, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Onsdag 6 maj, kl 13-15.30, Hörsal 11, F-huset, Södra huset. Föreläsning/workshop med Jakob Carlander om att möta människor med rättshaveristiskt beteende.

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Vårterminen 2020
Onsdag 12 februari, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Onsdag 25 mars, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Onsdag 6 maj, kl 13-15.30, Hörsal 11, F-huset, Södra huset. Föreläsning/workshop med Jakob Carlander om att möta människor med rättshaveristiskt beteende.
 

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktperson: Yliali Asp

-----------------------------------------

Prefektråd

Vårterminen 2020
Torsdag 30 januari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 12 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 23 april, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 28 maj, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Vårterminen 2020
Onsdag 29 januari, Ugglan
Onsdag 12 februari, Ugglan
Onsdag 11 mars, Ugglan
Onsdag 29 april, Ugglan
Onsdag 27 maj
Onsdag 10 juni, Ugglan

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska in

Vårterminen 2020

23 januari, Ugglan
20 februari, Ugglan
19 mars, Ugglan
16 april, Ugglan
4 juni, Ugglan

Kontaktpersoner: Kenneth Hjalmarsson och Charlotte Fowler

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Vårterminen 2020
10 februari, kl. 10-12
4 maj, kl. 10-12

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktpersoner: Mattias Larsson och Sandra Persson