Humanistiska fakultetsnämnden

Vårterminen 2024
Fakultetsnämnden håller internat på Vår Gård, Saltsjöbaden, 29-30 januari.

Sammanträdestider
Tisdag 30 januari, kl 10.30-12.30 (vid internat på Vår Gård).
Tisdag 12 mars, kl 13-15, Spökslottet
Tisdag 23 april, kl 13-15, rum 4205, Albano
Tisdag 11 juni, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Vårterminen 2024
Måndag 22 januari, kl 10.30-11.30.
Måndag 4 mars, kl 10.30-11.30.
Måndag 15 april, kl 10.30-11.30.
Måndag 3 juni, kl 10.30-11.30.

Mötena sker via Zoom.

------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vårterminen 2024
Torsdag 15 februari, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 11 april, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 23 maj, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Johanna Andersson Raeder och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Vårterminen 2024
Torsdag 8 februari, kl 10-12, Minerva, Gula villan
Torsdag 21 mars, kl 10-12, Minerva, Gula villan
Torsdag 16 maj, kl 10-12,  Minerva, Gula villan

Höstterminen 2024
Torsdag 26 september, kl 10-12, Minerva, Gula villan
Torsdag 24 oktober, kl 10-12, Polstjärnan, Aula Magna
Torsdag 28 november, kl 10-12, Minerva, Gula villan

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Ulrika Nilsson.

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Vårterminen 2024
Onsdag 21 februari, kl 10-12, Minerva, Gula villan.
Onsdag 24 april, kl 13-15, Minerva, Gula villan.

Träffpunkt för studievägledare/internationella koordinatorer höstterminen 2024
Tider kommer.

Kallelse och mer information skickas med e-post ca en vecka före mötet.
Kontaktpersoner: Yliali Asp och Monika Karlsson

-----------------------------------------

Prefektråd/Prefektmöten

Vårterminen 2024
Onsdag 24 januari, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 7 mars, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 11 april, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.
Onsdag 29 maj, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.

Informationsmöten för prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Felicia Markus

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden

Vårterminen 2024

Onsdag 21 februari
Onsdag 13 mars
Onsdag 17 april
Onsdag 15 maj
Onsdag 22 maj
Onsdag 5 juni

Mötestider för lärarförslagsnämnderna; ca 9-16. Kallelse och dagordning skickas ut ca en vecka före respektive möte.

Kontaktpersoner:  Charlotte Fowler och Kenneth Hjalmarsson

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Vårterminen 2024

Tisdagen den 27 februari kl. 13-15 lokal Ninox i Gula villan
Tisdagen den 9 april kl. 13-15 lokal Ninox i Gula villan

Tisdagen den 21 maj kl. 13-15 lokal Minerva i Gula villan

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Johanna Andersson Raeder