Humanistiska fakultetsnämnden

Vårterminen 2023
Tisdag 14 februari, kl 13- ca 15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 28 mars, kl 13- ca 15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 2 maj, kl 13- ca 15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 13 juni, kl 13- ca 15, Kungstenen, Aula Magna.

Höstterminen 2023
Tisdag 12 september, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 10 oktober, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 14 november, kl 14-16, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 12 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Vårterminen 2023
Måndag 6 februari, kl 11-12
Måndag 20 mars, kl  kl 11-12
Måndag 24 april, kl 11-12
Torsdag 1 juni, kl 10-11

Höstterminen 2023
Måndag 4 september, kl 14-15
Måndag 2 oktober, kl 10.30-11.30
Måndag 6 november, kl 11.00-12.00
Måndag 4 december, kl 11.00-12.00
 

Mötena sker via Zoom.

------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vårterminen 2023
Torsdag 16 februari, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna.
Torsdag 30 mars, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 11 maj, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Vårterminen 2023
Torsdag 16 februari, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 25 maj, kl 10-12, Mimer, Aula Magna.

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Vårterminen 2023
Onsdag 8 mars, kl 13-15. Mötet äger rum via Zoom.
Onsdag 10 maj, kl 13-15, Minerva, Gula villan.

Träffpunkt för studievägledare/internationella koordinatorer vårterminen 2023
Onsdag 22 februari, kl 13-ca 14.30. Minerva, Gula villan.

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktpersoner: Yliali Asp och Sandra Eriksson

-----------------------------------------

Prefektråd/Prefektmöten

Vårterminen 2023
Onsdag 1 februari kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.
Onsdag 15 mars, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna
.
Onsdag 26 april, kl 13-15.15
, Kungstenen, Aula Magna.
Onsdag 7 juni, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.

Höstterminen 2023
Onsdag 6 september, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.
Onsdag 4 oktober, kl 13-15.15, Minerva, Gula villan.
Onsdag 8 november, kl 13-15.15, Bergsmannen, Aula Magna.
Tisdag 5 december, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.

Informationsmöten för prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Felicia Markus

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Höstterminen 2023
Torsdagen 14 september
Torsdagen 5 oktober
Torsdagen 9 nov
Torsdagen 7 december

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Höstterminen 2023
Onsdagen 30 augusti
Onsdagen 18 oktober
Onsdagen 15 november
Onsdagen 20 december

Mötestider för lärarförslagsnämnderna; ca 9-16. Kallelse och dagordning skickas ut ca en vecka före respektive möte.

Kontaktpersoner:  Charlotte Fowler och Kenneth Hjalmarsson

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Vårterminen 2023
Tider kommer

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson