Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2019
Tisdag 10 september (kl 13-14.30 vid extern heldagskonferens)
Tisdag 15 oktober , kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna (Inställt)
Tisdag 12 november, kl 13-15, Kungstenan, Aula Magna
Onsdag 11 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Vårterminen 2020
Tisdag 4 februari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Extramöte vid behov:Torsdag 27 februari, kl 10-11.30, Minerva, Gula villan
Tisdag 17 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 28 april, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 2 juni, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2019
Måndag 2 september, kl 10.30-12.00
Måndag 7 oktober, kl 10.30-12.00
Måndag 4 november, kl 10.30-12.00
Måndag 2 december, kl 10.30-12.00

Vårterminen 2020
Tisdag 28 januari, kl 09.00-10.30
Måndag 9 mars, kl 10.30-12.00
Måndag 20 april, kl 10.30-12.00
Måndag 25 maj, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Höstterminen 2019
Torsdag 26 september, kl 13-15
Torsdag 24 oktober, kl 13-15
Torsdag 28 november, kl 13-15 OBS! INSTÄLLT

Vårterminen 2020
Onsdag 4 mars, kl 13-15
Torsdag 2 april, kl 13-15
Onsdag 13 maj, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2019
Torsdag 3 oktober, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna
Onsdag 6 november, kl10-12, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Wallenberglaboratoriet
Torsdag 5 december, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Vårterminen 2020
Torsdag 6 februari, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 26 mars, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Onsdag 6 maj, kl 13-15.30, Hörsal 11, F-huset, Södra huset. Föreläsning/workshop med Jakob Carlander om att möta människor med rättshaveristiskt beteende.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Mattias Larsson

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2019
Torsdag 26 september, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 7 november, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

Vårterminen 2020
Torsdag 13 februari, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 23 april, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Onsdag 6 maj, kl 13-15.30, Hörsal 11, F-huset, Södra huset. Föreläsning/workshop med Jakob Carlander om att möta människor med rättshaveristiskt beteende.

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2019
Onsdag 25 september, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Onsdag 30 oktober, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Onsdag 4 december, kl 13-15, Gula villan, Minerva

Vårterminen 2020
Onsdag 12 februari, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Onsdag 25 mars, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Onsdag 6 maj, kl 13-15.30, Hörsal 11, F-huset, Södra huset. Föreläsning/workshop med Jakob Carlander om att möta människor med rättshaveristiskt beteende.
 

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktperson: Yliali Asp

-----------------------------------------

Prefektråd

Höstterminen 2019
Torsdag 5 september, kl 13-15, rum 334, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Torsdag 10 oktober, kl 12.30-14.30 rum B479, Romanska och klassiska institutionen
Torsdag 7 november, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 21 novmber, kl 13-15, Spelbomskan, Aula Magna (Budgetinfo)
Torsdag 5 december, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna

Vårterminen 2020
Torsdag 30 januari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 12 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 23 april, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 28 maj, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Höstterminen 2019
Onsdag 4 september, Ugglan
Onsdag 18 september, Ugglan
Onsdag 2 oktober, Grodan
Onsdag 6 november
Onsdag 27 november, Grodan
Onsdag 4 december, Ugglan

Vårterminen 2020
Onsdag 29 januari, Ugglan
Onsdag 12 februari, Ugglan
Onsdag 11 mars, Ugglan
Onsdag 29 april, Ugglan
Onsdag 27 maj
Onsdag 10 juni, Ugglan

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Höstterminen 2019
30 augusti, kl 8.30-16, Grodan
12 september, kl 8.30-16, Ugglan
26 september, kl 8.30-16, Ugglan
17 oktober, kl 8.30-16, Ugglan
14 november, kl 8.30-16, Grodan
6 december, kl 8.30-16, Grodan
19 december, kl 8.30-16, Grodan

Vårterminen 2020
23 januari, Ugglan
20 februari, Ugglan
19 mars, Ugglan
16 april, Ugglan
4 juni, Ugglan

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Höstterminen 2019
9 december, kl. 13-16, Myran

Vårterminen 2020
10 februari, kl. 10-12
4 maj, kl. 10-12