Humanistiska fakultetsnämnden

Vårterminen 2021
Tisdag 26 januari, kl 13-15 (mötet äger rum via Zoom under Humanistiska fakultetsnämndens konferens)
Tisdag 16 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 27 april, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 8 juni, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Vårterminen 2021
Måndag 18 januari, kl 10.30-12.00
Måndag 8 mars, kl 10.30-12.00
Måndag 19 april, kl 10.30-12.00
Måndag 31 maj, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Vårterminen 2021
Onsdag 17 februari, kl 13-15, mötet ger rum via Zoom.
Onsdag 12 maj, kl 13-15. Lokal meddelas senare.

Dekanus chefsmöten med prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte.

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vårterminen 2021
Torsdag 4 februari, kl 10-12, Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 25 mars, kl 10-12, Bersmannen, Aula Magna
Torsdag 6 maj, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Vårterminen 2021
Torsdag 11 februari, kl 10-12, Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 22 april, kl 10-12, Gula villan, Minerva.

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Vårterminen 2021
Onsdag 24 februari, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.
Onsdag 21 april, kl 13-15, Gula villan, Minerva

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktpersoner: Yliali Asp och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Prefektråd

Vårterminen 2021
Torsdag 21 januari, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 11 mars, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 22 april, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Torsdag 3 juni, kl 13-15 Bergsmannen, Aula Magna

Informationsmöten för prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Felicia Markus

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Vårterminen 2021
20 januari
17 februari
24 mars
21 april
12 maj
2 juni

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Vårterminen 2021
12 februari
18 mars
15 april
27 maj
10 juni

Mötestider för lärarförslagsnämnderna; ca 9-16. Kallelse och dagordning skickas ut ca en vecka före respektive möte.

Kontaktpersoner: Kenneth Hjalmarsson och Charlotte Fowler

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Vårterminen 2021
Tider kommer snart.

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson