Vicerektor Karin Helander invigningstalade och hon betonade vikten av humaniora och hur värdefull den är för samhället. Bland annat refererade hon till förra årets talare Martin Schibbye och det han berättade om sina personliga erfarenheter av vikten av att kunna dikter utantill. Det var reciterande av dikter samt att gå i åttor som hjälpte honom behålla förståndet under sin fångenskap i Etiopien. Karin avslutade därför sitt tal med att läsa en dikt av den nyligen avlidne poeten Tomas Tranströmer.

Efter Karins invigningstal föreläste Rättviseförmedlningens grundare Lina Thomsgård. Hon talade om digital samhällsförändring och hur hon efter en festnatt lade grunden till det som kom att bli en stor förmedling av kompetens som annars inte hittats. Patrik Stoopendahl trendspanare på Kairos Future föreläste om humaniorastudenters arbetsmarknad och kompetenser. Patrik gav en rad handfasta tips på hur studenter kan tänka både under och efter sina studier när det gäller den framtida karriären. ”Lyft blicken och tänk redan under utbildningen på hur den praktiskt kan användas i arbetslivet, koppla det ni gör till verkligheten, profilera er, gör praktik och skaffa en mentor”, var några av de handfasta tips Patrik gav till studenterna.

Dagen i hörsalen avslutades med ett samtal om demokrati. Två forskare från Filosofiska institutionen, Gustaf Arrhenius och Katarina Berndt Rasmussen, samtalade med Per Nordlund (ansvarig för demokratifrågor på SIDA). Samtalet modererades av Henrik Ahlenius, även han från Filosofiska institutionen. Tillsammans med publiken diskuterades alltifrån Platons syn på demokrati till andra sätt att fördela röster, huruvida man bör ha särskilda ombud för att ge framtida generationer en röst samt att hur jämställt ett samhälle är ofta kan vara en bra måttstock på hur långt en demokratiseringsprocess har kommit.

Nytt för i år var det seminarierum där särskilda karriärseminarier hölls under dagen. Där kunde studenter i slutet av sina studier få konkreta tips på hur det ska närma sig arbetsmarknaden. Först ut var tre studievägledare från fakultetens institutioner, Peter Erell, Andreas Bloch och Henrik Schröder, som hjälpte studenterna att paketera sina kompetenser. Därefter handlade det om att hitta jobben som humaniorastudent och hur en ska tänka vid arbetsintervjuer. Monica Johansson från fackförbundet DIK ledde det passet. Sist ut var Kristoffer Soldal från Humanioraverket som höll en workshop om hur studenternas examensarbete kan användas i jobbsökande. Som student kan det vara svårt att se alla kompetenser som utbildningen ger, och Kristoffer hjälpte besökarna att tydliggöra vilka ämneskunskaper och färdigheter ett examensarbete inom humaniora ger. Seminarierummet var välbesökt under hela dagen och de deltagande studenterna var mycket nöjda med möjligheten att få ta del av konkreta tips och workshops kring jobbsökande.

I utställningsdelen fanns en gedigen uppsättning potentiella arbetsgivare som på olika sätt letade efter nya humanister till sina verksamheter. Med en blandning av klassiska och mer okonventionella arbetsgivare gick det att knyta kontakter, finna praktikplatser eller arbetsplatser att skriva sitt examensarbete vid. Flera besökare nämnde att de fick upp ögonen för arbetsgivare som de innan inte tänkt på var möjliga för dem att söka sig till som humaniorastudent. Och det sammanfattar något av det som är meningen med hela Humanistdagen, att det finns många karriärvägar att ta, fler än vad studenterna kanske vanligtvis tänker sig!