Förbered dig för ett liv efter studierna. Besök våra seminarier och alumnsamtal där du får inspiration till hur du hittar jobben och kunskap om din arbetsmarknad. 

Flertalet av Humanistiska fakultetens institutioner ordnar under denna dag olika evenemang med arbetsmarknadsanknytning. Det kommer exempelvis att bli panelsamtal med inbjudna gäster och tidigare studenter som berättar om sin väg ut på arbetsmarknaden, men också olika typer av mingel och information om smarta kursval.

Vissa av programpunkterna kommer att hållas i Gula villan på Frescati. Där kommer också Humanistiska föreningen att anordna en Humanistpub med början kl 16.00. Så boka in dagen i din kalender!

Programmet uppdateras löpande, mer information kommer.

Program vid institutionerna

09.30–13.00
Arrangör: Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Lokal: Wallenberglaboratoriet

Ett tredelat evenemang med föredrag om yrke och karriär där de som medverkar själva kommit en bit på väg, information om de olika kurser och program som ges på institutionen på grundnivå och avancerad nivå och ett fikamingel med institutionens lärare.

Läs mer på institutionens hemsida

10.00-11.45
Arrangör: Institutionen för mediestudier
Lokal: F-salen, Filmhuset, Gärdet

Del ett: en föreläsning med tillhörande frågestund där du får information du behöver för att göra smarta val när du söker kurser och bygger din egen examen. Tre studievägledare från IMS informerar och svarar på frågor.

Del två: Alumner, alltså studenter som läst våra ämnen, berättar om hur de använt sina studier när de tagit sig ut i arbetslivet och svarar på frågor. Mycket inspirerande!

Läs mer på institutionens hemsida

11.00-14.00

Arrangör: Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
Lokal: Aulan, Kräftriket 4A

Kom och ta del av våra panelsamtal, en akademikerpanel med studenter som doktorerar, och en arbetslivspanel med gamla alumner som numera är ute i arbetslivet.

11:00-12:00 Akademikerpanel (engelska)
12:00-13:00 Wraps-lunch serveras
13:00-14:00 Arbetslivspanel

Läs mer på institutionens hemsida

13.00–15.00
Bergman enligt IKE
Arrangör: Institutionen för kultur och estetik
Lokal: Auditoriet, Humanistvillan

Panelsamtal om Ingmar Bergman som i år skulle fyllt 100 år. Med utgångspunkt i vart och ett av institutionens fem ämnen ges en både djupare och bredare bild av hur såväl forskare med olika bakgrund som andra yrkesverksamma närmar sig objektet.

Att Bergman var lika mycket teater- som filmregissör vet nog de flesta, men vilken relation har exempelvis en idéhistoriker till mannen som gav dämonerna ett ansikte?

Medverkar gör bland annat Karin Helander – professor i teatervetenskap, kritiker och programledare för Scenpodden och Magdalena Holdar – lektor i konstvetenskap.

Läs mer på institutionens hemsida

14.0016.00
Från språkstudier till karriär inom språkbranschen
Arrangör: Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Lokal: Hörsal 12 i Södra huset
Det bjuds på fika i anslutning till programmet.

Anna-Lena Laurén, DN utrikeskorrespondent i Moskva berättar hur språkkunskaperna har gynnat hennes karriär. Därefter får du höra fyra SU-alumner – tyska, nederländska, polska, ryska -  berätta hur språkstudierna har lett till ett yrke inom språkbranschen.

Program i Gula villan

Svante Arrhenius väg 33

10.00-11.00
Om språk och populärvetenskap- samtal med Patrik Hadenius

Lokal: Stora sammanträdesrummet, Gula villans övervåning
Arrangör: Institutionen för lingvistik

Patrik Hadenius, publicist och grundare av Språktidningen,  berättar om sitt arbete med att presentera humanvetenskaplig forskning för en bred publik.

11.0012.00
Vad är Miljöhumaniora?

Lokal:Stora sammanträdesrummet, Gula villans övervåning
Arrangör: Engelska institutionen

I tider där klimatförändringarna till stora delar orsakas av mänskliga handlingar, är satsningar på miljöfrågor inom humanistiska ämnen särskilt angelägna. Välkommen till panelsamtal med forskare som utifrån sina olika ämnen engagerat sig inom Miljöhumaniora.  

Medverkande: Cecilia Åsberg, Seedbox, Linköpings universitet. Christina Fredengren, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, SU. Karin Dirke, Institutionen för kultur och estetik, SU. Claudia Egerer, Engelska institutionen, SU. Studenter: Miryam Danielsson och Rasmus Rosquist.

Läs mer på institutionens hemsida

12.0013.00
Föreningsarbete- en inkörsport till yrkeslivet
Lokal: Gula villan, nedervåningen
Arrangör: Humanistiska föreningen. Gratis Wrap-lunch i anslutning till samtalet

Spännande samtal om hur föreningslivet och humaniorastudier har  bidragit till en viktig kompetens i arbetslivet. Möt Kristian Gunnfors som sedan 2007 arbetar som arkivarie på Regeringskansliet och Martin Olsson som idag är förvaltningsledare för landstingsarkivet på Stockholms läns landsting. Båda med ett förflutet inom Humanistiska föreningen.

12.0014.00
Att arbeta med mångfald
Lokal: Stora sammanträdesrummet, Gula villans övervåning
Arrangör: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Panelsamtal med Helene Larsson Pousette, etnolog som arbetat på Historiska museet med utställningen "History Unfolds" och varit kulturattaché i Serbien, David Westerberg från religionsvetarna.se i Göteborg och Moa Elf Karlén, förlagschef på Leopard förlag.

Moderator: Lisa Käll

Läs mer på institutionens hemsida

13.0014.00
Funderar du på att bli Ämneslärare?

Lokal: Lilla sammanträdesrummet, Gula villans övervåning
Arrangör: Romanska och klassiska institutionen

Personal från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik informerar och svarar på frågor om Kompletterande Pedagogisk Utbildning 90 hp (KPU) – en utbildning som leder till en Ämneslärarexamen. KPU kan vara ett alternativ för dig som läser fristående kurser i ämnen som undervisas i grundskola och/eller på gymnasium – eller på Komvux.

Läs mer på institutionens hemsida

13.3014.30
Till humanvetenskapernas försvar!
Lokal: Gula villan, nedervåningen
Arrangör: Humanistiska fakultetsrådet

Humanvetenskaperna ifrågasätts i det offentliga samtalet. Ledarsidor, debattartiklar och sociala medier kritiserar humanvetenskap. Varför är det så? Hur kan vi argumentera för humanvetenskapernas existens? Hur kan vi stå upp – till humanvetenskapernas försvar!
Diskussionspanel:
• Överintendent Ingrid Lomfors, Forum för levande historia.
• Docent Louise Wallenberg, Stockholms universitet.
• Docent Fredrik Svanberg, Statens maritima museer.

Samtalsledare Henrik Arnstad, Humanistiska fakultetsrådet

14.0015.00
Att jobba som översättare eller handläggare inom EU

Lokal: Lilla sammanträdesrummet, Gula villans övervåning
Arrangör: Romanska och klassiska institutionen

Välkommen att träffa Lena Olofsson-Piras som jobbat som översättare för EU-kommissionen i Bryssel i nästan 22 år på sju olika språk. Lena berättar om vad som krävs för anställning, både som översättare och som handläggare, och svarar gärna på frågor.

Läs mer på institutionens hemsida

14.00-15.00

Panelsamtal med alumner och studenter från Kulturvetarprogrammet och Historiska institutionens masterprogram

Lokal: Stora sammanträdesrummet, Gula villans övervåning
Arrangör: Historiska institutionen

Välkommen att lyssna till ett samtal om alumners erfarenheter av betydelsefulla val under utbildningens gång, med fokus på praktik, utlandsstudier och yrkesinriktade utbildningar. Information om Historiska institutionens yrkesinriktade utbildningar, Projektledarutbildning, Curatorutbildning samt Förlagskunskap kommer även att finnas tillgänglig. ​

Läs mer på institutionens hemsida

15.0016.00
En bra pitch kan vara avgörande - hur får du till den?

Lokal: Gula villan, nedervåningen
Arrangör: Institutionen för svenska och flerspråkighet

Pitchen kommer ursprungligen från mediebranschen, men idag har den korta presentationen av en idé till en potentiell kund blivit ett betydligt vidare begrepp. En pitch är idag viktig för att snabbt och tydligt kunna presentera vem du är och vad du kan bidra med till en uppdragsgivare eller på en anställningsintervju. Det handlar också om att kunna bygga relationer och väcka intresse på en arbetsmarknad där alla jobb inte blir utannonserade.

Föreläsare: Sofia Jonsson, retorikkonsult på egna företaget Jonsson & Du och retoriklärare på Institutionen för svenska och flerspråkighet.