De mest välbesökta seminarierna under årets inspirations- och arbetsmarknadsdag var utan tvekan de som berörde just det senare: arbetsmarknaden och, mer specifikt, hur man möter den som nyutexaminerad. Vilka möjligheter finns, och hur kan du som student förbereda dig redan nu?  

Humanistdagen 2017 gick av stapeln den 5 april och lockade många studenter främst till seminarierna om arbetsmarknad. Under eftermiddagen hölls nio seminarier, workshops och samtal i tre seminariesalar. 

Student- och alumnpanelen under seminariet Mitt första jobb!
Student- och alumnpanelen under seminariet Mitt första jobb!


Inför ett fullsatt seminarierum ledde Anna Wallgren – press- och kommunikationsansvarig på Sveriges förenade studentkårer – ett panelsamtal kring övergången mellan studier och arbete. Medverkade i panelen gjorde Christopher Eliasson, museipedagog, Katarina Andersson, masterstudent och Maria Larsson, översättare och språkkonsult. Under samtalet lyftes frågor om hur det egentligen går till att söka jobb, och vad en som student kan göra i slutfasen av sina studier för att hitta det eftertraktade arbetet.

– Nätverka! Och ta upp de kontakter ni fått under utbildningen och bygg vidare på det, säger masterstudenten Katarina Andersson, som även rekommenderade praktik som ett sätt att knyta kontakter och få chansen att använda de kunskaper en tillgodogjort sig under utbildningen. Christopher Eliasson – alumn från kandidatprogrammet i museivetenskap och kulturarv – höll med och säger att de kontakter han fått under sin utbildning, bland annat genom att jobba extra på museer under studietiden, varit värdefulla för jobbsökandet efter examen.
 – Det vi lärde oss under de museispecifika delkurserna passade jag även på att pröva på under visningar.

Under samtalet underströks även vikten av att konkretisera vad vi lär oss när vi läser humaniora. Istället för att enbart belysa de praktiska och teoretiska kunskaper vi har inom vårt huvudämne, är det också viktigt att lyfta fram de överförbara kunskaper en examen i humaniora ger, såsom kommunikationskompetens och förmågan att analysera, efterforska och skriva rapporter.

Hur går en då tillväga för att hitta ett jobb inom sitt fält?

Katarina Andersson slog ett slag för sociala medier, dels som plattform för att göra sig ett namn, men även som ett verktyg i jobbsökandet.
– Genom att ’gilla’ organisationer på Facebook får du även uppdateringar om eventuella rekryteringar och annat som kan vara intressant.

Maria Larsson, översättare och språkkonsult, har med sin bakgrund i kulturpedagogik och barnkultur fått jobba inom ramen för olika projekt och dessa kan vara svåra att hitta då de ofta är hemliga. Istället har hon tagit sig fram genom att knyta kontakter och av dem sedan bli rekommenderad till andra jobb. 

Malin Påhls leder seminariet Att möta arbetsmarknaden som nyutexaminerad
Malin Påhls leder seminariet Att möta arbetsmarknaden som nyutexaminerad


Dagens sista seminarium tog vid där det förra slutade och berörde hur en kan få arbetsmarknadsanknytning redan under studietiden och optimera sina chanser till en anställning efter examen. Malin Påhls – ordförande i Saco studentråd – lät åhörarna skriva tidslinjer över sin studietid och sitt förväntade arbetsliv och reflektera kring hur de kan optimera sina chanser på sikt. Ett misstag många nyutexaminerade humanister ofta gör, menar Påhls, är att hoppa på första bästa jobb efter avslutad examen. Det kan istället vara värt att välja jobbet med omsorg.
– Första jobbet är något vi kommer att minnas för alltid, och det kan vara värt att faktiskt ha lite is i magen och fundera på om detta verkligen är rätt för mig.

/Pernilla Jansson, student i Transnatonal Creative Writing vid Engelska institutionen