Illustration: E. WIkander/Azote

Texterna kommer att göra breda såväl som spetsiga nedslag i det vi kallar för humaniora och sätta ett förstoringsglas på fakultetens roll och utveckling under det senare århundradet. Hur blickar vi framåt inom humaniora? Vad är steget vidare? Forskare från vitt skilda ämnen, discipliner och institutioner vid Humanistiska fakulteten medverkar med varsin essätext.

Serien finns i två olika teman – Humanistiska fakulteten 1919-2019 (565 Kb) samt Humanistiska fakulteten 1919-2019: Nedslag i humaniora (439 Kb) .

Vill du ta del av fakultetens jubileumsskrifter i ett tryckt format? Kontakta kommunikatör Anna Frykholm, anna.frykholm@su.se