År 2019 fyller Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 100 år. Det firar vi med att bjuda in till en uppvisning av alla saker humaniora – i i sin bredd och i sin spets, i det smala och i det breda, av och för det som utgör fakulteten – våra medarbetare och våra studenter. Varmt välkommen till ett späckat program: på speed date med Humanistiska fakulteten. 

13.00 HumHum-kören inleder

13.10: Tal av rektor Astrid Söderbergh Widding

13.15: Dekanatet presenterar 

13.20: Historiska institutionen: Vad minns en stad?

13.40: Institutionen för lingvistik: Människans språk och den språkande människan

13.40: Tolk- och översättarinstitutet: effektiva och ändamålsenliga möten i ett mångspråkigt Sverige

13.50: Institiutionen för arkeologi och antikens kultur: Greta Arwidsson – En annan Greta

14.00: Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska: Språk och makt

14.10: Institutionen för kultur och estetik: Att tänka på tvären: att samarbeta kring forskningsansökningar

14.20: Institutionen för språkdidaktik: Språkdidaktikens forskningsfält

14.30-15.00 Paus med jubileumsfika 

15:00: Slaviska kören

15.10: Stockholms universitets studentkår: En studietid i världsklass

15.20: Institutionen för mediestudier: Från Norrmalmstorgsdramat till Oscarsgalan

15.30: Språkstudion: Resfria språkresor

15.40: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap: Fråga prefekten

15.50: Romanska och klassiska instituionen: Språkförståelse mellan grannspråk

16.00: Institutionen för svenska och flerspråkighet: Om det svenska språksamhället

16.10: Filosofiska institutionen: Matens filosofi

16.20 Avslut