Vad är bildning? Bildningspodden live på kulturhuset

5 september 2019 kl. 19.30-21.00, Under fontänen, Kulturhuset stadsteatern, Stockholm

Handlar bildning om att kunna recitera Vergilius utantill på latin – eller om att fatta kloka beslut i din vardag? Är hantverkskunnande och populärkulturella nördkunskaper helt uteslutna från bildningsbegreppet? Var kommer egentligen begreppet ifrån och varför är det fortfarande så laddat? Läs mer om evenemanget

 

100 år av humaniora: Estetik - på vems villkor?

17 september 2019 kl. 18.00-19.30, Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, Bodholmsgången 13, 127 48 Skärholmen

Hur kvalitetssäkras konst och kultur? Och vilka är i så fall sakkunniga - konstnärer, forskare, politiker? Ett panelsamtal om estetikens roll och värdeskalor på Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen. Läs mer om evenemanget


100 år av humaniora: Språk i teori och praktik

9 oktober kl. 17.30-20.00, Goetheinstitutet Cervantes, Stockholm,  Bryggargatan 12A, 111 21 Stockholm
Ett evenemang om språk och flerspråkighet, översättning och pedagogik. Evenemanget är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten och Goetheinstitutet och Instituto Cervantes.

  • Panel 1: Om pedagogik, lärande och ungdomslitteratur
  • Panel 2: Om översättning och flerspråkighet i författarskapet
  • Summering och diskussion

Läs mer om evenemanget

100 år av humaniora: Vad ska vi ha museer till? 

12 november kl. 16.00-20.00, Nordiska museet, Djurgårdsvägen 6-19, Stockholm

Vad har egentligen museerna för roll idag? Vilka utmaningar står de inför och hur gör de sig relevanta i samtiden? I detta panelsamtal möts representanter från museivärlden och från akademin för att samtala om museernas förändrade villkor och deras sätt att förstå och utöva sitt uppdrag i samtiden. Läs mer om evenemanget

 

Utställning: Europa – Humanisternas arv

7 november-10 december, Södra Huset, hus C, plan 3 , Frescativägen 10

Från och med den 7 november till och med 10 december har Goethe-Institut i samarbete med EUNIC Stockholm utställningen "Europa – Humanisternas arv" i C-huset, plan 3. I utställningen presenteras humanister från vitt skilda fält och länder, med syftet att visa den europeiska humanismens värderingar och traditioner. Läs mer om evenemanget

 

Fira fakulteten i Aula Magna

17 december kl 13.00-16.30, Vänster hörsal, Aula Magna

Hur fungerar språkförståelse mellan grannspråk? Vem var Greta Arwidsson? Vad minns en stad? Vad kan egentligen en prefekt? Den 17 december 2019 fyller Humanistiska fakulteten officiellt 100 år och bjuder då in till jubileumsfirande i Aula Magna. Läs mer om evenemanget