År 2019 fyller Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 100 år. En av dess uppgifter är att forska och utbilda om kultur i vid mening – allt från arkeologiska lämningar till de högst varierande avtryck som nutida människor sätter i vår egen samtid. I arbetet med att dokumentera, förstå och utvinna kunskap på detta stora område är museerna våra bundsförvanter och samarbetspartners.

Men vad har museerna egentligen för roll idag? Vilka utmaningar ställs de inför och hur förstår och utövar de sitt uppdrag? Vilket inflytande kan politiken ha över konsten och vem bestämmer vad som får utrymme på museum? Vilken potential ser de i samarbeten med akademin – och vilka stötestenar kan ligga i vägen?

I detta panelsamtal samlar vi fyra museichefer för att reflektera över museernas samtida uppdrag och utmaningar. Evenemanget är gratis och öppet för alla. Boka plats för säker sittplats. 

Deltagare

Moderator

Barbro Blehr är professor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) vid Stockholms universitet och vicedekan vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Hon är även ledamot och vice ordförande i styrgruppen för den Hallwylska gästprofessuren, ett samarbete mellan Stockholms universitet och Nordiska museet som la grunden för den aktuella utställningen Arktis på Nordiska museet

Om "100 år av humaniora"

Evenemanget arrangeras som en del av Humanistiska fakultetens 100-årsjubileum, där fakulteten firar humaniora genom en rad aktiviteter förlagda till såväl campus Frescati som till Stockholms stad. Aktiviteterna kommer göra breda nedslag i vad som beskrivs som humanioras ”tre ben” – kultur, estetik och språk. Läs mer om jubileumsfirandet. 

Se inspelningen av panelsamtalet