År 2019 fyller Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 100 år. En av dess uppgifter är att forska och utbilda om kultur i vid mening – allt från arkeologiska lämningar till de högst varierande avtryck som nutida människor sätter i vår egen samtid. I arbetet med att dokumentera, förstå och utvinna kunskap på detta stora område är museerna våra bundsförvanter och samarbetspartners.

Men vad har museerna egentligen för roll idag? Vilka utmaningar ställs de inför och hur förstår och utövar de sitt uppdrag? Vilken potential ser de i samarbeten med akademin – och vilka stötestenar kan ligga i vägen för en sådan samverkan?

I detta panelsamtal samlar vi fyra museichefer för att reflektera över museernas samtida uppdrag och utmaningar. Evenemanget arrangeras som en del av Humanistiska fakultetens 100-årsjubileum. 

Deltagare